Centrum psychickej regenerácie a osobnostného rastu

Profil

Poskytujeme  liečbu a pomoc pri odstraňovaní duševných ťažkostí. Zameriavame sa na rozvoj osobnosti a podporu využívania ľudského potenciálu.Spoločnosť Atalanga s.r.o. stavia priamu prácu s klientmi na kvalitnom know-how, ktoré je doložené diplomami a certifikátmi s medzinárodnou platnosťou.

Jedným z hlavných cieľov nášho centra je uplatňovať holistický prístup k človeku. Atalanga, ako zatiaľ jediné centrum na Slovensku, za týmto účelom kombinuje na osobnosť klienta zamerané a na telo zamerané prístupy.

Na človeka zameraný prístup, alebo aj „klientom centrované poradenstvo a psychoterapia,“ je hlavným prúdom humanistických poradenských a psychoterapeutických smerov. Tento smer ako prvý identifikoval efektívne intervencie poradcu – terapeuta a výskumne potvrdil účinnosť svojich psychoterapeutických a poradenských metód.

Najvýznamnejšou, výskumne potvrdenou devízou spomínaného prístupu je ireverzibilita (nezvratnosť) ním dosiahnutej osobnostnej zmeny, čo zaručuje stabilitu terapeutického pôsobenia.

Základom našej práce nie je špecifická technika, ale špecifický prístup k človeku. Všetky používané techniky sú využívané v rámci a na základe tohto prístupu ku klientovi.  Tomu sa následne otvára možnosť, plnšie realizovať potenciál vlastnej osobnosti a smerovať k naplneniu životného zmyslu.

Krátkodobé poradenstvo v dôležitých alebo zaťažkajúcich obdobiach života môžete využiť pre zosúladenie Vašich životných rozhodnutí s Vašimi prirodzenými potrebami a osobnými hodnotami.
V dlhodobejších terapeutických stretnutiach ľudia nachádzajú stálejšie skvalitnenie osobného života, ako aj vzťahov so svojimi blízkymi.

Našimi klientmi sú tí z Vás, ktorí hľadajú zlepšenie životnej pohody, psychickú regeneráciu a osobnostný rast, ako aj harmonizáciu vzťahu so svojim partnerom a rodinou. Rovnako však aj osoby trpiace vážnejším narušením duševného zdravia a psychickej pohody vyžadujúci dlhodobejšiu starostlivosť v rámci psychoterapeutickej liečby.

Ponuka centra

 • Individuálne poradenstvo

  Individuálne poradenstvo je určené pre dospelé osoby, ktoré prekonávajú aktuálnu životnú krízu, alebo si len potrebujú ujasniť niektoré otázky týkajúce sa vlastného života. Zväčša sa jedná o jedno, či viac stretnutí, počas ktorých klient speje k uvedomeniu si podstaty problému a k využitiu vlastných osobnostných zdrojov a zdrojov svojho prostredia, čím speje k vyššej kompetentnosti zmeniť svoj aktuálny stav na stav žiaduci. Naši klienti sú už po 2-3 stretnutiach schopní pociťovať uspokojivý pokrok a nárast kvality života.

 • Párové poradenstvo

  Párové poradenstvo je určené pre životných partnerov a tvorí kombináciu individuálnych a spoločných stretnutí pre dosiahnutie maximálneho porozumenia danej situácii, vzájomného porozumenia a úpravy partnerských, ako aj rodinných vzťahov. Dosiahnutá zmena nielen vyhovuje obom účastníkom vzťahu, ale podporuje aj ich individuálne životné smerovanie a  nachádza jednotu v rozmanitosti. Jediné, čo je z Vašej strany potrebné, je nebáť sa požiadať na prechodnú dobu o pomoc niekoho tretieho.

 • Psychoterapia

  Psychoterapeutické sedenia sú určené pre osoby trpiace dlhodobým, alebo vážnejším narušením psychickej pohody, ako aj pre tých, u ktorých bolo diagnostikované psychiatrické ochorenie. Zväčša sa jedná o časovo dlhší beh individuálnych sedení, počas ktorých sme Vám nápomocní pri liečbe a doliečovaní spomenutých ťažkostí. Citlivý a profesionálny prístup Vám zabezpečí efektivitu a diskrétnosť našich stretnutí.

 • Sebarozvojový program – Lifecoaching

  V našom Centre psychickej regenerácie a osobnostného rastu nájdu kvalitné zázemie a podporu i tí z Vás, ktorí si ako jeden z hlavných životných cieľov stanovili systematickú a kontinuálnu prácu na zveľaďovaní svojej osobnosti a prehlbovaní vlastného sebauvedomenia. Na svoje si prídu ľudia hľadajúci duševný relax a načerpanie nových síl, ako aj tí, ktorí sa na ceste sebaspoznávania chcú vydať o trochu ďalej. Skúsení terapeuti Vás dokážu sprevádzať procesom sebaobjavovania a poskytnúť Vám bezpečný a podporujúci priestor pre spracovanie najrôznejších otázok, ktoré sa na Vašej ceste duchovného rastu objavujú.

 • Regeneračný program

  Pokiaľ je Vašim záujmom dopriať si duševný wellness, inak povedané, regeneráciu svojich osobných síl, odbúranie stresu a oživenie vnútornej motivácie k aktívnemu životu, potom máme pripravené niečo i pre Vás.
  Regeneračný program, ktorý je tvorený na individuálnu zákazku klienta, Vám poskytne celkové duševné upokojenie, psychickú „očistu“ a prinavráti Vám plnú chuť do života. Doprajte svojmu telu a duchu to, čo mu dnes tak veľmi chýba – chvíľku kľudu.

Kontakt

ferdinand podoba

Mgr. Ferdinand Podoba

psychológ

Objavte duševnú pohodu, utvorte zmysel životnému príbehu. Harmonizácia vzťahov a napĺňanie osobného šťastia človeka.

Kde nás nájdete

 • Zdravotné stredisko
 • Kamenná 22
 • PIEŠŤANY
 • Psychologické a terapeutické centrum SUNRISE
 • Župné námestie 9
 • BRATISLAVA